Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 17-23 березня 1920 р. Стенограма

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:

Название: Четверта конференція Комуністичної партії (більшовиків) України 17-23 березня 1920 р. Стенограма

Издательство: К.: Видавничий дім «Альтернативи»

Год: 2003

Формат: pdf

Скан/обработка: taras1994

Размер: 20.71 MB

Язык: вступление, примечания - украинский, текст стенограммы - русский

Для сайта:

Однак при всьому тому IV конференція Комуністичної партії (більшовиків) України посідає в історичному досвіді особливе, навіть, унікальне місце. І пояснюється це відразу цілою низкою, навіть цілим комплексом об'єктивних реалій, які і за сутнісними, змістовними кваліфікаціями і за органічно пов'язаною з ними формою втілення практично не мають аналогів. Багато до яких аспектів тому доводиться підходити з оцінками винятковості — «вперше», «востаннє» тощо.

Дата создания страницы: