Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство: Збірник наукових праць

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:ред. кол.: В. А. Смолій (гол. редкол.), О. Є. Лисенко (відп. ред.)

Название: Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство: Збірник наукових праць

Издательство: К.: Інститут історії України

Год: 2014

Формат: pdf

Размер: 5.01 MB

Язык: украинский

Для сайта:

Збірник містить статті вітчизняних істориків і краєзнавців, музейних працівників України й Білорусі. На підставі маловідомих матеріалів висвітлено актуальні проблеми історії Другої світової війни, зокрема військові аспекти питань історії, руху Опору, нацистського окупаційного режиму, соціально-економічних перетворень після визволення території України, пошуки у сфері методології, історіографії та історичної пам’яті.

 

Зміст:

Вступне слово ...7

ДЖЕРЕЛА, ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

Власенко С.І. Документи ЦДАГО України про діяльність Представництва УШПР при Військовій раді 2-го Українського фронту на завершальному етапі визволення України (січень–серпень 1944 р.) ...9

Вронська Т.В. Епіграфічні пам’ятки воєнної доби: написи на стінах нацистських тюрем (історичне джерело, інтерпретації, пам’ять) ...15

Галайчук І.Р. Соціальне становище українців Галичини у період нацистського «нового порядку» (1941–1944 рр.) в сучасній вітчизняній історіографії ...24

Дубик М.Г. Відображення подій 1943–1944 рр. в Україні у листах німецьких вояків з фронту ...34

Дьякова О.В. Дослідження руху Опору періоду Великої Вітчизняної війни на зламі ХХ–ХХІ століть ...42

Заболотна Т.В. Міські цивільні органи влади у роки нацистської окупації України в сучасній вітчизняній історіографії ...48

Кидонь В.І . Відображення у німецькій мемуаристиці боротьби за Київ у 1943 році ...62

Лисенко О.Є . «В сім’ї вольній, новій …»: Україна після нацистської окупації (деякі теоретичні міркування з приводу 70-річного ювілею) ...68

Маєвський О.О. Війна у плакатному вимірі. 1943–1944 рр. ...82

Новиков С.Е. Источниковедческая компаративистика как перспективный метод изучения боевых действий в ходе освобождения Беларуси в 1943–1944 гг. ...91

Сандул А.Є. Участь державних органів влади та громадських об’єднань України у відбудові УРСР в 1943–1945 рр. в науковій літературі 40-х рр. ХХ ст. — поч. ХХІ ст. ...101

Сімперович В.М. Визволення України в сучасній вітчизняній історіографії ...108

Слободянюк М.А. Дискусійне питання термінології: «ОУН–УПА» чи «ОУН і УПА»? ...118

Смірнова В.І. Письмові та усні спогади колишніх в’язнів нацистських таборів для радянських військовополонених у Києві та на Київщині: джерелознавчий аспект (на матеріалах Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років») ...127

Стецкевич В.В. Відновлення й легітимізація місцевих органів влади УРСР 1943–1945 рр.: теоретико-історіографічні аспекти теми ...136

Ухач В.З. Волинь 1943: погляд сучасної української історіографії ...148

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Держалюк М.С. Україна у воєнно-політичних планах Угорщини у 1939–1945 рр. ...161

Кучер В.І. В переддень війни: Україна в німецьких завойовницьких планах ...172

БОЙОВІ ДІЇ

Грицюк В.М. Дебреценсько-Ужгородська (Східно-Карпатська) стратегічна наступальна операція 1944 року ...182

Дзагалов А.С. Оборона Києва 175-ю стрілецькою дивізією: доля воїнів в світлі нових джерел ...190

Лєгасова Л.В. Визвольні бої Червоної армії на теренах України крізь призму музейно-історичних студій ...204

Макаров В.Д., Печенюк І.С. Корсунь-Шевченківська наступальна операція 1944 року (до 70-річчя події) ...217

Рибченко Л.В . Персональний облік людських військових втрат Червоної армії у період визволення України ...228

Соколюк С.М. Дії підводних сил Чорноморського флоту зі сприяння Червоній армії у боях за визволення півдня України (1943–1944 рр.) ...236

Уткін О.І. Кримська стратегічна наступальна операція 1944 р. та її значення ...250

Фасольняк Ю.Ю. 1941 р. Липнева криза Південно-Західного фронту: оперативні аспекти ...263

Фурман І.І. Розвиток засобів тралення неконтактних морських мін в радянському чорноморському флоті у перші місяці Великої вітчизняної війни ...269

Чірікалов О.С. Евакуація німецько-румунських військ (сил) з Таманського півострова (вересень–жовтень 1943 р.) ...277

Шевченко В.Ф. Героїчний подвиг Львова і Харкова в боях з німецько-фашистськими загарбниками ...289

НАЦИСТСЬКИЙ ОКУПАЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Азарх І.С. Специфіка діяльності місцевих органів влади на території Чернігівщини в 1941–1943 рр. ...295

Гандрабура Н.Я. Нацистська шкільна освіта як засіб експлуатації дітей та підлітків на Наддніпрянщині (1941–1944 рр.) ...313

Дерейко І.І. Місцева складова силових структур окупаційного режиму в боротьбі за Україну: трансформація і реконструкція ...319

Зек Б.М. Волинський краєзнавчий музей в умовах нацистської окупації 1941–1944 рр. ...334

Зиль В.В. Соціально-демографічні наслідки нацистської окупації на Волині: колективний портрет населення краю у 1944 році ...343

Іванов С.С. Морально-психологічні настрої населення Волині в роки німецької окупації (1941–1944 рр.) ...352

Ленська В.В. Тактичні розбіжності в стратегічній меті: «українське питання» в колоніальній політиці (А. Розенберга та Е. Коха) ...364

Михайлуца М.І. Контакти Католицької і Православної місій в Одесі (губернаторства «Трансністрія» 1941–1944 рр.) ...371

Осипенко О.В. Оплата праці сільського населення на окупованій румунами Одещині (1941–1944 рр.) ...377

Савіцький Р.П. Окружне староство «Станіслав» у адміністративно-територіальній системі дистрикту Галичина в період нацистської окупації (1941–1944 рр.) ...384

Стефанюк Г.В. Суспільна допомога українцям Галичини в період нацистського «нового порядку» (1941–1944 рр.) ...391

Титаренко Д.М. Мова як чинник ідеологічного впливу та інструмент політичної боротьби на території Східної України під час нацистської окупації ...400

Яшан О.О. Повсякденне життя селян під час нацистської окупації 1941–1944 рр. (на матеріалах Центрального регіону України) ...408

РУХ ОПОРУ

Білоус О.П. Радянський партизанський рух на завершальному етапі визволення України ...418

Капась І.А. На шляху офіційного визнання: діяльність радянських партійно-державних органів України щодо легітимації партизанського та підпільного руху ...426

Коваленко Р.Я. Записні книжки І.В. Сергієнка: їх зміст, доля та місце в контексті вивчення історії Київського обласного підпілля ...434

Ковальчук І.В. Соціально-політичний портрет керівного складу оунівського підпілля на Житомирщині у 1941–1943 рр. ...451

Муковський І.Т. З історії протистояння між Червоною армією та УПА (січень–червень 1944 р.) ...460

Стасюк О.Й. Українська інтелігенція та націоналістичне підпілля під час Другої світової війни ...467

Шайкан В.О. Криворізьке підпілля в роки гітлерівської окупації: нез’ясовані сторінки історії ...475

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РОКИ ВІЙНИ

Вєтров І.Г. Авіаційна галузь УРСР на завершальному етапі війни (на матеріалах заводу № 473 НКАП) ...480

Вєдєнєєв Д.В. Особливості діяльності радянських спецслужб у релігійній сфері на визволеній території України (1943–1945 рр.) ...492

Мазило І.В. Особливості відбудови залізничного транспорту України у 1943–1947 рр. ...502

Потильчак О.В. Іноземні військовополонені в Українській РСР (1943–1944 рр.): до питання про територіально-галузеву локалізацію трудового ресурсу ...509

Ромса А.А. Політико-правові трансформації місцевих органів влади УРСР в 1941 році ...520

Стародубець Г.М. Кадрова політика більшовицької влади в контексті радянізації західних областей України в 1944–1945 роках ...527

Цебро О.В. Діяльність Київмпромторгу із задоволення потреб киян у промислових товарах (1943–1945 рр.) ...537

Шелейко Т.В. Організація підготовки кваліфікованої робочої сили на початковому етапі відродження економіки і транспорту України. 1944–1945 рр. ...543

ПРОБЛЕМА ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ

Боровик М.А. «Прийшла озброєна людина»: повсякденне сприйняття радянських партизанів населенням України в роки Другої світової війни в усних джерелах ...553

Гедз В.А. Деякі аспекти музейно-архівного дослідження повідомлень Надзвичайної державної комісії з виявлення й розслідування злодіянь німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників на теренах України ...562

Горобець О.В. Комісія з історії Вітчизняної війни АН УРСР: кадрове забезпечення науково-дослідної роботи ...570

Нахманович В.Р. Голокост: у пошуках парадигми пам’яті ...578

Пастушенко Т.В. Від ізгоя до «невідомого героя» війни. Образ радянської людини в полоні в офіційній ідеології та радянській літературі ...587

Пшенична Т.О. Особливості наукового-документального пошуку військових поховань часів Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років (за матеріалами МК «НМІВВВ») ...599

Шевченко Н.О. Науково-освітні проекти Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років» у контексті визволення України від нацистських загарбників ...612

Дата создания страницы: