Україна історичний атлас (10-11 класи)

Купить бумажную книгу и читать

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:

Название: Україна історичний атлас

Издательство: Мапа

Год: 2006

Формат: jpg

Размер: 153 Мб

Язык: украинский

Качество: отличное (600 dpi)

Для сайта:

Атлас "Україна історичний атлас (10-11 класи)" - учебное пособие по истории для учащихся 10-11 классов на украинском языке. Данное пособие охватывает период украинской истории с 1917 по 1991 год.

 

ЗМІСТ

2-11 УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ та БОРОТЬБА ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1917-1921 рр.)

2 ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (мирний період).

ВИБОРИ В УКРАЇНІ ДО ВСЕРОСІЙСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ (листопад 1917 р.)

3 ДОБА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (збройна боротьба).

ВИБОРИ ДО УКРА"ІНСЬКИХ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ (січень 1918 р.) СПІВВІДНОШЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ (грудень 1917 - січень 1918 рр.)

4 ДОБА ГЕТЬМАНАТУ

5 ЗАХІДН0УКРА"ІНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА. БОРОТЬБА ЗА ЛЬВІВ (листопад 1918 р.)

6 ДОБА ДИРЕКТОРІЇ-І (кінець 1918 р. — поч. травня 1919 р.)

7 ДОБА ДИРЕКТОРІЇ-ІІ (кін. травня — поч. вересня 1919 р.)

8 ДОБА ДИРЕКТОРІІ-ІИ (вересень 1919 р. — березень 1920 р.)

9 ДОБА ДИРЕКТОРІЇ-ІУ (квітень 1920 р. - листопад 1921 р.)

10-11 САМОСТІЙНА УКРАЇНА: ТЕРИТОРІЯ, КОРДОНИ, УСТРІЙ (.1917 - 1920 рр.)

10 БЕРЕСТЕЙСЬКИЙ МИР ТА РОЗПАД РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

12-13 УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 1920-х рр.

12-13 УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ у 1920-х рр.

12 РАДЯНИЗАЦІЯ ОКРАЇН КОЛИШНЬОЇ ІМПЕРІЇ (кін. 1917 - поч. 1921 рр.).

УТВОРЕННЯ СОЮЗУ РСР (грудень 1922 р.)

14-15 ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ в УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ на поч. 1930-х рр.

14-15 ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ ТА ЛЮДНІСТЬ ПОСЕЛЕНЬ у 1932 р.

14 ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАЙБІЛЬШИХ МІСТ УКРАЇНИ (1896 - 1934 рр.)

14 ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ ВІД ГОЛОДОМОРУ в УКРАЇНСЬКІЙ СРР (1932 -33 рр.)

16-17 ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ наприкінці 1930-х рр.

16 РАДЯНСЬКА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ

18-19 КУЛЬТУРА та ЦЕРКВА в УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1917 - 1930-і рр.)

18-19 ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ, ЛІТЕРАТУРИ та МИСТЕЦТВА (1917 - 1930-і рр.). НЕТРИВАЛА УКРАЇНІЗАЦІЯ в УКРА'ІНСЬКІЙ СРР (1920-і - 1932 р.)

19 КУЛЬТУРНЕ БУДІВНИЦТВО У ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (1917 - 1920 рр.). УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-КУЛЬТУРНА ЕМІҐРАЦІЯ у 1920 - 30-х рр.

18 УКРАЇНСЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО у 1927 - ЗО рр.

18 УКРАЇНСЬКІ ЦЕРКВИ у 1920 - 30-х рр.

20-21 УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ у 1930-х - на поч. 1940-х рр.

20-21 УСТРІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ у 1930-х - на поч. 1940-х рр.

20 РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ та ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ СХІДНОЇ ЄВРОПИ (1939 - 1940 рр.)

20 КАРПАТСЬКА УКРАЇНА напр. 1938 - на поч. 1939 рр.

22-23 УКРАЇНА у ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

22 НАСТУП НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬК (ЧЕРВЕНЬ 1941 — ЛИПЕНЬ 1942 РР.)

23 нацистський окупаційний режим (1941 - 1944 рр.)

22 АНТИФАШИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ (1941 - 1944 рр.)

23 НАСТУП РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК (1943 - 1944 рр.)

24-25 УКРАЇНА у ПОВОЄННІ РОКИ (2-а пол. 1940-х - 1950-і рр.) 26-27 ДЕМОГРАФІЧНІ ЗМІНИ в УКРАЇНІ у 1950 - 1980-і рр.

26 ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ ТА ЛЮДНІСТЬ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ (за переписом 1959 р.)

26 НАСЛІДКИ РУСИФІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЩОДО УКРАЇНЦІВ (за даними переписів населення 1959, 1970, 1979 та 1989 рр.)

27 ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

27 ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ ТА ЛЮДНІСТЬ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ (за переписом 1989 р.)

28-29 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ у 2-й пол. 1960-х -1980-х рр. 30-31 УКРАЇНА у 1991 р. ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Скачать книгу

Дата создания страницы: