Проблеми гірничої технології

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Реклама. ООО "ЛАБИРИНТ.РУ", ИНН: 7728644571, erid: LatgCADz8.

Автор:

Название: Проблеми гірничої технології

Издательство: Донецьк: Цифрова типографія

Год: 2008

Формат: doc

Размер: 7.91 Mb

Для сайта:

Проблеми гірничої технології: матеріали регіональної науково-практичної конференції, Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ, 28 листопада 2008 р. - Донецьк: Цифрова типографія, 2008.

У збірнику представлені праці регіональної науково-практичної конференції, яку проводила кафедра розробки родовищ корисних копалин Красноармійського індустріального інституту ДонНТУ. Основні напрямки роботи конференції – перспективні технології розробки родовищ корисних копалин, технологічні проблеми та основні небезпечності вугільних шахт; геомеханічні проблеми розробки корисних копалин; соціально-економічні і організаційні проблеми вуглевидобутку, загальнонаукові проблеми. Матеріали віддзеркалюють рівень наукових інтересів, науковий та освітній потенціал спеціалістів і студентів Красноармійського регіону.

Дата создания страницы: