Сучасні методи біохімічних досліджень

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Реклама. ООО "ЛАБИРИНТ.РУ", ИНН: 7728644571, erid: LatgCADz8.

Автор:

Название: Сучасні методи біохімічних досліджень

Издательство: Київ: Фітосоціоцентр

Страниц: 424

ISBN: 966-7938-21-2

Год:2001

Формат:djvu

Язык: українська

Размер: 3.79 Мб

Для сайта:

В учбовому посібнику розлянуті загальні питання проведення та організаціі біохімічних досліджень, які включають характеристики реактивів, лабораторних тварин, математичну обробку експериментальных досліджень. Наведені сучасні фізико-хімічні та імунологичні методи, які найчастіше використовуються в біохімічних дослідженнях. У додатках пібідрані найваживіші та необхідні для практичного використанны відомості про фізико-хімічні параметри розчинів, прописи буферних сумішей, номограми та ін.

Посібник розрахований на студентів, аспірантів та молодих спеціалістів, які працюють у галузі практичної хімії.

Дата создания страницы: