Історично-географічний збірник. Том 1

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:

Название: Історично-географічний збірник. Том 1

Издательство: З друкарні Української Академії Наук

Год: 1927

Формат: pdf

Размер: 12.55 MB

Язык: украинский

Скан/обработка: balik2

Для сайта:

Сборник содержит статьи посвященные истории, географии, хозяйственной деятельности украинских земель в 15-19 вв.

ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ

 

Грушевський Ол. Луцьке міщанство в XVI в. 1—12

Юркевич Віктор. Звиногородщина в XV — XVI вв. 13—22

Фаранюк Тет. Вінницька шляхта в XVI в. 23—31

Виноградський Ю. Марія Дорошиха (З Сосницької старовини) 32—39.

Шамрай Г. Чернігівські ратушні скарги 40—52

Грушевський Ол. Гетьманські земельні універсали 1660—1670 років 53—92

Шамрай Сергій. До історії м. Баришполя у XVIII в. 93 —120

Нечипоренко П. Умови робітничої праці на Батуринських та Глухівських

"Національних строєніях" 121—134

Грушевська Ол. Київська форпостна лінія 135—144

Тищенко Микола. Суконна фабрика Київського „Приказа Общественнаго Призрѣнія" 145—148

Шамрай Сергій. Вінницьке селянство 1840-х рр. 149—161

Жданова Надія. З архівної збірки Як. Новицького 162—176

Дата создания страницы: