Альбоми Де ля Фліз. Том 1.

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Название: Альбоми Де ля Фліз. Том 1.

Автор:

Издательство: Інститут української археографії та джерепознавства ім. М.Грушевського

Год: 1996

Страниц: 259

Формат: pdf

Размер: 18 Mb

Язык: Украинский

У першому томі видання “Альбоми Де ля Фліза” вперше в повному обсязі

наводиться унікальний етнографічний і краєзнавчий опис Київщини і прилеглих

теренів з рукописних альбомів (“Етнографічні описи...”, “Костюми селян

Державних маєтностей...” та ін.) відомого дослідника середини XIX ст. Де ля

Фліза. Альбоми супроводжуються оригінальними кольоровими малюнками,

які не втратили пізнавального значення дотепер.

Дата создания страницы: