Світ навколо нас. Тварини

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Название: Тварини

Серия: Світ навколо нас

Составитель: Тишковець С.В.

Изд-во: К.: «Кобза»

Год: 2002

ISBN: 966-8024-12-5

К-во стр: 318

Формат: pdf

Размер: 67,73 mb

Язык: Українська

Книга призначена для дітей молодшого і середнього шкільного віку.

В цій книзі з серії "Світ навколо нас" розповідається про тварин, про те, яку роль відіграють вони в нашому житті, якими бувають, як їх улаштовано, а також про тварин, які живуть в Україні. Наведено й чимало цікавих фактів щодо представників тваринного світу.

Мета книжки - розширити кругозір читача, дати додаткові знання з зоології для учнів під час позакласного читання. Це видання може бути використано як додатковий матеріал у навчальному процесі

d o w n l o a d:

Дата создания страницы: