Polska - Ukraina: trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994-2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945)

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Автор:red. Romuald Niedzielko

Название: Polska - Ukraina: trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994-2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945)

Издательство: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Ośrodek KARTA,

Год: 2003

Формат: pdf

Размер: 16.41 MB

Язык: польский

Для сайта:

Publikacja wydana w koedycji przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Ośrodek KARTA. Jest częścią serii wydawniczej "Wołyń - Galicja Wschodnia 1943-1944". Zawiera dokumenty, powstałe w wyniku zainicjowanych przez Ośrodek KARTA w roku 1994 spotkań historyków polskich i ukraińskich poświęconych kwestii trudnych polsko-ukraińskich stosunków z lat 1943-1944, oraz opracowaną w związku z nimi kronikę wydarzeń z lat 1939-1945.

Дата создания страницы: