Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:

Название: Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст.

Издательство: Наукова Думка

Год: 1986

Формат: djvu

Размер: 10 mb

Язык украинский

Видатна пам’ятка староукраїнської ділової та народнорозмовної мови друкується вперше. Вона містить багатий матеріал для характеристики суспільних відносин, культури, побуту різних верств суспільства того часу. В тексті книги відображені найважливіші особливості лексики й фразеології, фонетики та граматики живого народного та діалектного мовлення Середньої Наддніпрянщини. До тексту ратушної книги додаються передмова, покажчики та словник малозрозумілих слів.

Для дослідників — мовознавців, істориків, етнографів, юристів, викладачів і студентів.

Дата создания страницы: