Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:Sławomir Jóźwiak, Krzysztof Kwiatkowski, Adam Szweda, Sobiesław Szybkowski

Название: Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411

Издательство: Muzeum Zamkowe w Malborku

Год: 2010

Формат: pdf

Размер: 68.43 MB

Язык: польский

Для сайта:

Prezentowana praca jest próbą wnikliwej analizy konfliktu Polski i Litwy z zakonem krzyżackim rozgrywającego się w latach 1409-1411, którego wagę doceniano w średniowieczu. Był on nie tylko niezwykle ważny dla późnośredniowiecznych dziejów Polski, Litwy czy Prus, ale i dla całej Europy Środkowowschodniej, gdyż zmienił trwający od dłuższego czasu układ sił politycznych

Дата создания страницы: