Stutthof

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:

Название: Stutthof

Издательство: Ksiazka i wiedza

Год: 1970

Формат: pdf

Язык: польский

Размер: 15.83 MB

Для сайта:

STUTTHOF - najstarszy i najdłużej istniejący na ziemiach polskich hitlerowski obóz koncentracyjny, założony 2 września 1939 r. W obozie tym czynna była komora gazowa i krematorium. Przez Stutthof i jego 40 podobozów przeszło ponad 120000 więźniów mężczyzn i kobiet, zginęło ok. 80 000. Pieszą ewakuację większości więźniów Stutthofu, rozpoczętą 25 stycznia 1945 r., kontynuowano w marcu i kwietniu tegoż roku. Obóz został wyzwolony 9 maja 1945 r.

Дата создания страницы: