Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція. Спеціальні історичні дисципліни

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:ред. кол. : І.Л. Бутич, А.М. Катренко, Ф.П. Шевченко

Название: Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. Друга секція. Спеціальні історичні дисципліни

Издательство:Друкарня ЦРМ АУ при РМ УРСР

Год: 1968

Формат: pdf

Размер: 40.62 MB

Язык: украинский

Скан/обработка: taras1994 / balik2

Для сайта:

Увазі учасників секції спеціальних історичних дисциплін Третьої республіканської конференції пропонується спеціальний випуск збірника, в який включено 26 доповідей і повідомлень з джерелознавства, дипломатики, палеографії, філігранології, археографії, історичної географії, топоніміки, сфрагістики, геральдики, емблематики, метрології і нумізматики.

Дата создания страницы: