Некрополі хори Ольвії VI–III ст. до н. е.

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:Снитко Іван Олексійович

Название: Некрополі хори Ольвії VI–III ст. до н. е.

Издательство: К.: ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ

Год: 2015

Язык: украинский

Формат: pdf

Размер: 55.91 MB

Для сайта:

Основна мета роботи полягає у чіткому визначенні системи розташування сільських кладовищ в історичних межах Ольвійської держави, їх топографічні та структурні особливості, реконструкція поховального обряду населення хори Ольвії та його порівняльний аналіз з поховальними традиціями одночасового міського некрополя та кладовищ інших давньогрецьких полісів Причорномор’я, Егейського басейну та Середземномор’я, висвітлення матеріальної та духовної культури.

Дата создания страницы: