Средновековна Европа X-XIII в. Лекционен курс

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Автор:

Название: Средновековна Европа X-XIII в. Лекционен курс

Издательство: Полис

Год: 2007

Формат: pdf

Размер: 3.54 MB

Язык: болгарский

Для сайта:

Предлаганият лекционния курс обхваща периода на Същинското средновековие в Европа, когато се утвърждават и развиват феодалните отношения, укрепват кралската и императорската власт и се поставя началото на държавните институции, получили по-сетнешно развитие в Новото време. Разгледана е съществената роля на Църквата в средновековното общество, както и споровете между светската и духовната власт за правото на последна съдебна инстанция.

Книгата ще представлява интерес не само за студенти и преподаватели, но и за широк кръг читатели, които биха искали да се запознаят с големите имена и събития от историята на средновековна Европа.

Дата создания страницы: