Українська історіографія з давніх часів до середини XIX ст.

Купить бумажную книгу и читать

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Название: Українська історіографія з давніх часів до середини XIX ст.

Автор:

Издательство: К.: Вид-во Київ. університету.

Год: 1959

Количество страниц: 259

Язык: украинский

Формат: pdf

Размер: 122,9 Мб

У книзі висвітлені головні напрямки і творчість видатних представників історичної науки на Україні в період феодально-кріпосницької епохи. Праця складається з двох частин. У першій частині розглядаються історичні знання в стародавній Русі (11-12 ст.) та в українських землях в період ліквідації південних феодальних князівств і за часів литовсько-польського панування, українська історіографія часів визвольної війни і боротьби за возєднання України з Росією (від 1648 р. до кінця 17 ст.) до кінця 18 ст. Друга частина книги присвячена українській історіографії в період розкладу кріпосницьких відносин і розвитку капіталізму (кінець 18 і перша половина 19 ст.).

Дата создания страницы: