Українська державна ідея XVII — XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації

Купить бумажную книгу и читать

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:В. Смолій, В. Степанков

Название: Українська державна ідея XVII — XVIII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації

Издательство: Київ, ” Альтернативи"

Год: 2011

Формат: pdf

Размер: 8.17 MB

Язык: украинский

Для сайта:

Пропонована робота відомих істориків — перша спроба узагальнюючого висвітлення основних аспектів проблеми формування та еволюції української державної ідеї, що розглядаються в нерозривному зв’язку з боротьбою за її реалізацію впродовж XVII — XVIII ст. як широкого загалу народних мас, так і еліти суспільства.

Дата создания страницы: