Zameczki Podolskie na Kresach Multańskich:Tom 1-2. Kamieniec nad Smotryczem

Купить бумажную книгу и читать

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Название : Zameczki Podolskie na Kresach Multańskich:Tom 1-2. Kamieniec nad Smotryczem

Автор : D’Antoni J.

Издательство: Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa.

Год издания : 1880

Страниц: 320+306

Формат : djvu

Размер файла: 11,3+10,8 MB

Язык : Польский

Для сайта:

Kamieniec jako warownia; zamek stary i nowy, jego dzieje; ufortyfikowanie miasta. Zmiany poczynione w okresie tureckiego panowanie. Niektóre ulepszenia z XVIII. wieku. Opisanie do dziś pozostałych zwalisk: pamiątki, napisy. Załoga konsystująca w mieście ante hosticum, artylerya, puszkarze.

Tom 1

Tom 2

Дата создания страницы: