Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547) = Литовська метрика. Книга записів 22 (1547)

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:parengė Andrii Blanutsa, Dmytro Vashchuk, Darius Antanavičius

Название: Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 22 (1547) = Литовська метрика. Книга записів 22 (1547)

Издательство: Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla

Год: 2010

Формат: pdf

Размер: 31.42 MB

Скан/обработка: taras1994 / balik2

Язык: литовский, украинский, польский

Для сайта:

Ця книга дещо відрізняється від інших Книг записів, оскільки була сформована за наказом великого князя литовського Сигізмунда II Августа. На початку книги дізнаємося про те, що він видав розпорядження князям і панам Волинської землі пред’явити особисті привілеї та листи воєводі віленському, канцлеру Великого князівства Литовського (далі - ВКЛ) Яну Юрійовичу Глєбовичу, “за которымъ правомъ мыто бєр8ть и тєжь которые замокъ з ыменей своихъ робити повинъни”. Урядник мав це все систематизувати та “привильевъ и листов ихъ соглєдавши, кождаїй листь до книгъ канцліарєи єго м(и)л(о)сти Вписати”. Цей процес повністю завершився 27 жовтня 1547 р. у м. Вільно. Отже, до книги увійшли листи та привілеї князів та панів Волинської землі стосовно права на стягнення мита та будівництва замків.

Дата создания страницы: