Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734-1775. Том 1-3

Купить бумажную книгу и читать

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор: ред. кол. П. С. Сохань [та ін.]

Название: Архів Коша Нової Запорозької Січі: Корпус документів 1734-1775. Том 1-3

Издательство: К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

Год: 1998-2003

Формат: pdf

Размер: 116.63 MB

Язык: украинский

Скан/обработка: taras1994

Для сайта:

До першого тому документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі ввійшли 1-8 справи, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ, у фонді 229.

До другого тому серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі включено справи 9-15 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.

У третьому томі серійного видання документів Архіву Коша Нової Запорозької Січі опубліковано документи справ 16-20 фонду 229, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ.

Дата создания страницы: