Аналітична хімія природного середовища: Підручник

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:

Название: Аналітична хімія природного середовища: Підручник

Издательство: Либідь

Год: 1996

Язык: украинский

Формат: PDF

Размер: 15.19 Mb

Для сайта:

У підручнику вперше узагальнено і систематизовано численні наукові та практичні відомості про хімічний склад об'єктів природного середовища — вод, повітря і ґрунтів та про особливості визначення їхнього хімічного складу. Роз- глянуго фішко-хімічні основи й аналітичні характеристики понад 100 методик визначення основних компонентів, мікродомішок і токсичних речовин у природних водах, повітрі та ґрунтах.

Для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Дата создания страницы: