Шкільний астрономічний довідник

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Название: Шкільний астрономічний довідник

Автор:

Издательство: Радянська школа

Год: 1990

Страниц: 287

Формат: PDF

Размер: 43 Mb

Язык: Украинский

Довідник містить стисле пояснення суті найважливіших термінів і понять, які стосуються астрономії в цілому та окремих її галузей, зокрема фізики Землі і

планет, фізики Сонця й зір, космогонії та космології, і які найчастіше використовуються в шкільних курсах астрономії та природознавства. Матеріал довідника подано у вигляді коротких статей, розміщених за алфавітом. У дужках, за невеликими винятками, подано походження того чи іншого слова (терміна). Слова, які набрано курсивом всередині статті мають окреме пояснення.

Дата создания страницы: