North American P-51 Mustang cz. 1 (Monografie Lotnicze 55)

Купить бумажную книгу и читать

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Название: North American P-51 Mustang cz. 1 (Monografie Lotnicze 55)

Автор:

Издательство: AJ-Press

ISBN: 8372370249

Год: 1999

Страниц: 85

Формат: PDF в RAR

Размер: 78.62МБ

Язык: польский

Monografia jednego z najlepszych alianckich myśliwców II wojny światowej. Ukażą się trzy części. Pierwsza z nich zawiera obszerne omówienie historii rozwoju tej konstrukcji. Piękne plansze barwne autorstwa Zbigniewa Kolachy.

Скачать:

Дата создания страницы: