Воєнна історія (Навчальний посібник. Частина І)

Купить бумажную книгу и читать

Купить бумажную книгу

По кнопке выше можно купить бумажные варианты этой книги и похожих книг на сайте интернет-магазина "Лабиринт".

Using the button above you can buy paper versions of this book and similar books on the website of the "Labyrinth" online store.

Автор:

Название: Воєнна історія (Навчальний посібник. Частина І)

Издательство: Військова академія м. Одеса, 2012, - 348 с.

Год: 2012

Формат: DJVU

Язык: украинский

Размер: 4,15 Мб

Для сайта:

Представлені матеріали за змістом можуть бути рекомендовані в якості навчального посібника щодо вивчення навчальної дисципліни «Історія війн та військового мистецтва» у вищих військових навчальних закладах. Зміст навчального посібника (Частина І) складається з матеріалів, використаних з посібників «Воєнна історія», «Історії військового мистецтва», енциклопедичних видань, історичної літератури та інших інформаційних джерел. Перелік використаних інформаційних джерел приведено в кінці навчального посібника.

ЗМІСТ

 

ВВЕДЕННЯ........................................................................................................3

РОЗДІЛ І. БУДІВНИЦТВО АРМІЙ И РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОГО

МИСТЕЦТВА В ПЕРІОД РАННЬОЇ ТА НОВОЇ ІСТОРІЇ.........................12

1.1. ВІЙНИ ЕПОХИ РАБОВЛАСНИЦТВА

(І тисячоліття до н.е. - УІ ст. н.е.)...................................................................12

1.1. Соціально-економічна характеристика періоду ранньої історії.

Причини і характер війн рабовласницького суспільства............................ 12

1.2. Армії рабовласницьких держав. Розвиток військового

мистецтва у війнах ранньої історії.................................................................13

Контрольні питання.........................................................................................27

Тематика рефератів..........................................................................................28

1.2. ВІЙНИ ЕПОХИ ФЕОДАЛІЗМУ (УІ-ХУП ст.ст.)..................................29

2.1. Соціально-економічна характеристика доби середньовіччя. Причини

і характер війн в епоху феодального суспільства........................................29

2.2. Комплектування, організація, озброєння армій

в країнах першого періоду розвитку феодалізму (У-ХІ ст.ст.). Бойові

походи Київських князів...............................................................................31

2.3. Комплектування, організація, озброєння армій в країнах другого

періоду розвитку феодалізму (ХІ-ХУ ст. ст.)..............................................34

2.4. Комплектування, організація, озброєння армій в країнах період

у розкладання феодалізму(кінець XV - середина XVI ст.ст.).....................41

2.5. Початок козацької доби...........................................................................41

Контрольні запитання ....................................................................................48

Тематика рефератів..........................................................................................49

1.3. ВІЙНИ ЕПОХИ КАПІТАЛІЗМУ (нової історії) XVII ст. н.е

. -початок XX століття.....................................................................................50

3.1. Соціально-економічна характеристика епохи капіталізму

(період нової історії). Причини і характер війн епохи капіталізму............50

3.2. Визвольна війна українського народу (1648-1654 рр.). Бойові

походи Б.Хмельницького. Військове мистецтво козацького війська..........60

3.3. Армія Росії та країн Західної Європи. Наполеонівські війні.

Військове мистецтво полководців О. Суворова,М. Кутузова, Наполеона....66

3.4. Перші війни епохи нової історії (американо-іспанська, англо-бурська,

російсько-японська), та їх вплив на розвиток військового мистецтва.........74

3.4.1. Американо-іспанська війна та її вплив на розвиток військового мистецтва.............................................................................................................74

3.4.2. Англо-бурська війна та її вплив на розвиток військового мистецтва.............................................................................................................79

3.4.3. Російсько-японська війна та її вплив на розвиток військового мистецтва.............................................................................................................81

3.5. Військово-політичні підсумки перших війн епохи

нової історії..........................................................................................................87

Контрольні питання............................................................................................93

Тематика рефератів.............................................................................................94

РОЗДІЛ II. РОЗВИТОК ЗБРОЙНИХ СИЛ ТА ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА В ПЕРІОД НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ 1914-1918 рр...........................................................................................................................95

11.4. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА 1914-1918 р. РОЗВИТОК ВІЙСЬ¬КОВОГО МИСТЕЦТВА В ОСНОВНИХ КОМПАНІЯХ ВІЙНИ.............................................................95

4.1. Військово-політична обстановка в світі на передодні

першої світової війни ........................................................................................95

4.2. Причини і характер першої світової війни...............................................96

4.3. Склад збройних сил і плани сторін.......................................................... 97

4.4. Особливості тактики бойових дій в компаніях 1914-1918 р. Розвиток військового мистецтва.........................................................................................................100

4.5. Військова організація та діяльність українських січових стрільців ..........................................................................................................................112

4.6. Підсумки першої світової війни 1914-1918 р.......................................114

Контрольні питання.......................................................................................118

Тематика рефератів........................................................................................119

11.5. РОЗВИТОК ЗБРОЙНИХ СИЛ, ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОГО МИСТЕЦТВА В КРАЇНАХ СВІТУ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1918-1939 рр.).

ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ.................121

5.1. Соціально-економічна обстановка в Росії та в Україні

в 1917-1921 рр. Революція і громадянська війна........................................121

5.2. Військове будівництво в Україні в період Центральної

Ради, Гетьманщини та Директорії............................................................ 123

5.3. Підсумки бойових дій в ході революції та громадянської війни в Україні і в Росії...............................................................................................................135

5.4. Військово-політична обстановка у світі в 1930-1939 рр..................140

5.5. Воєнні доктрини, будівництво збройних сил та розвиток військового мистецтва в країнах світу на передодні другої світової війни (1930-1939 рр.)................................................................................................................145

5.5.1. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил

та військове мистецтво Німеччини (1930 - 1939 рр.).............................145

5.5.2. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил

та військове мистецтво Франції (1930 - 1939 рр.)...................................154

5.5.3. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил

та розвиток військового мистецтва Англії (1930 - 1939 рр.)…………. 161

5.5.4. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил

та військове мистецтво Польщі (1930 - 1939 рр.)....................................165

5.5.5. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил

та військове мистецтво США (1930 - 1939 рр.).......................................167

5.5.6. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил

та військове мистецтво Італії (1930 - 1939 рр.).......................................169

5.5.7. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил

та військове мистецтво Японії (1930 - 1939 рр.).....................................171

5.5.8. Воєнна доктрина, будівництво збройних сил та військове мистецтво Радянського Союзу (1930 - 1939 рр.)……………………………………………….....173

Контрольні питання..................................................................................180

Тематика рефератів...................................................................................181

РОЗДІЛ III. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. 1939-1945РР. Україна

В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ І ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНАХ.............182

ІІІ.6. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939-1945 рр.

(перший період - 1 вересня 1939 - 22 червня 1941 рр.).........................183

6.1. Військово-політична обстановка в світі напередодні

другої світової війни................................................................................ 183

6.2. Причини і характер другої світової війни.......................................187

6.3. Розвиток озброєння і бойової техніки в арміях країн світу…….. 190

6.4. Початок другої світової війни. Німецько-польська війна

(1 вересня - жовтень 1939 р.) ..................................................................208

6.5. Радянсько-фінляндська війна 1939-1940 рр....................................210

6.6. Бойові дії у Європі в 1939-1941рр. Окупація країн Європи ……211

Контрольні питання............................................................................... 220

Тематика рефератів.................................................................................221

111.7. ВЕЛИКА ВІТЧИЗІ1ЯНА ВІЙНА (1941-1945 рр.),

(другий період - 22 червня 1941 - листопад 1942 рр.).........................222

7.1. Напад фашистської Німеччини на СРСР.

Співвідношення сил і засобів ...............................................................222

7.2. Оборонні бої на основних стратегічних напрямках радянсько-німецького фронту в першому періоді війни.

Бойові дії на Прибалтійському напрямку і в Білорусії ......................232

7.3. Підготовка і проведення Київської і Одеської оборонних операцій ..................................................................................................................239

7.4. Повна окупація України. Розвиток військового мистецтва

в операціях..............................................................................................245

7.5. Оборонні бої під Москвою. Контрнаступ радянських

військ.....................................................................................................249

Контрольні питання.............................................................................254

Тематика рефератів..............................................................................255

111.8. КОРІННИЙ ПЕРЕЛОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

(третій період - 19 листопада 1942 - грудень 1943 рр.) ...................256

8.1. Військово-політична обстановка на радянсько-німецькому фронті влітку 1942 року ...............................................................................................................256

8.2. Сталінградська оборонна операція. Угрупування сил. Плани сторін. Оборонні бої в місті. Оточення і знищення угрупування ворога...................................................................................................266

8.3. Накази НКО №№ 306 від 8.10.42 р., 325 від 16.10.42 р. та 227 - 42 р.

Розвиток військового мистецтва.......................................................269

8.4. Розгром німецьких військ під Сталінградом у 1942-1943 рр. Загальний наступ радянських військ. Початок визволення України................................................................................................273

8.5. Військово-політичні підсумки битви під Сталінградом .........283

СХЕМИ................................................................................................288

ВИКОРИСТАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА...............................341

Дата создания страницы: